🔺مجتبی ساعی گزارشگر تیراختوری و محبوب آزربایج ...

🔺مجتبی ساعی گزارشگر تیراختوری و محبوب آزربایج ...
tiracturclub|تیراختور

🔺مجتبی ساعی گزارشگر تیراختوری و محبوب آزربایجان در پشت اینستاگرامی جواب سوال همگان را مبنی بر اینکه چرا دیگر در صداوسیما گزارش نمیدهد اینچین داد

🔺بازی سپیدرود رشت را از شبکه سهند گزارش خواهم کرد

🆔
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 16

🔺مجتبی ساعی گزارشگر تیراختوری و محبوب آزربایجان در پشت اینستاگرامی جواب سوال همگان را مبنی بر اینکه چرا دیگر در صداوسیما گزارش نمیدهد اینچین داد 🔺بازی سپیدرود رشت را از شبکه سهند گزارش خواهم کرد 🆔