🔺نتایج ضعیف تیم‌های آزربایجان در خارج از خانه ...

🔺نتایج ضعیف تیم‌های آزربایجان در خارج از خانه ...
tiracturclub|تیراختور

🔺نتایج ضعیف تیم‌های آزربایجان در خارج از خانه

🔺دو تیم تیراختور و ماشین در پایان هفته نهم لیگ بردی در بازی های خارج از خانه نداشته اند!

🔺برای موفقیت تنها پیروزی در خانه کافی نیست!

🆔
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 20

🔺نتایج ضعیف تیم‌های آزربایجان در خارج از خانه 🔺دو تیم تیراختور و ماشین در پایان هفته نهم لیگ بردی در بازی های خارج از خانه نداشته اند! 🔺برای موفقیت تنها پیروزی در خانه کافی نیست! 🆔