🔺ملی پوش تیراختور بهترین بازیکن هفته 🔺دژاگه ب ...

🔺ملی پوش تیراختور بهترین بازیکن هفته 🔺دژاگه ب ...
tiracturclub|تیراختور

🔺ملی پوش تیراختور بهترین بازیکن هفته

🔺دژاگه با ادامه عملکرد خوب خود، مقابل نفت عبادان نیز درخشان ظاهر شده و پاس تک گل تیراختور را او ارسال کرد و خود را به عنوان بهترین بازیکن هفته نهم معرفی کرد

🆔 🚜
تاریخ : 1397/08/23 | بازدید این مطلب : 17

🔺ملی پوش تیراختور بهترین بازیکن هفته 🔺دژاگه با ادامه عملکرد خوب خود، مقابل نفت عبادان نیز درخشان ظاهر شده و پاس تک گل تیراختور را او ارسال کرد و خود را به عنوان بهترین بازیکن هفته نهم معرفی کرد 🆔 🚜