🔴نظرسنجی بنا به درخواست بیشمار هواداران بافره ...

tiracturclub|تیراختور

🔴نظرسنجی بنا به درخواست بیشمار هواداران بافرهنگ تیراختور برای حمایت از ورود خانوم ها به استادیوم این نظرسنجی انجام میشود. آیا در بازی با سپیدرود رشت حاضر هستید در دقیقه خاصی برای ورود خانوم ها به استادیوم شعار دهیم؟
anonymous poll

🔴بله
▫️ 0%

🔵خیر
▫️ 0%

⚪️نظری ندارم
▫️ 0%

👥 nobody voted so far.
تاریخ : 1397/08/23

🔴نظرسنجی بنا به درخواست بیشمار هواداران بافرهنگ تیراختور برای حمایت از ورود خانوم ها به استادیوم این نظرسنجی انجام میشود. آیا در بازی با سپیدرود رشت حاضر هستید در دقیقه خاصی برای ورود خانوم ها به استادیوم شعار دهیم؟ anonymous poll 🔴بله ▫️ 0% 🔵خیر ▫️ 0% ⚪️نظری ندارم ▫️ 0% 👥 nobody voted so far.